PremiumCLUB

Các chuyên đề cập nhật hàng tuần về: Tiếp thị, bán hàng, xây dựng đội ngũ, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp, cân bằng cuộc sống...

Nội dung của các chương trình cập nhật hàng tuần sẽ là những chuyên đề ngắn nhưng rất chất lượng và có thể áp dụng ngay lập tức được, xoay quanh các chủ đề:

1. Những tư duy cần thiết để thành công trong công việc và trong cuộc sống

2. Kỹ năng cần thiết cho việc quản lý và điều hành doanh nghiệp hàng ngày.

3. Những kỹ năng chuyên sâu về bán hàng, tiếp thị, nhân sự, xây dựng hệ thống...

4. Cân bằng cuộc sống và công việc

và rất nhiều chuyên đề khác.

Giảm 99% cho các thành viên:

  1. Chương trình Business coach 1:1 tại ActionCOACH
  2. Life, Executives Coach
  3. Total Employee Engagement
  4. Các thành viên chương trình Ambasadors

ĐẢM BẢO CỦA TÔI

Mọi chuyên đề đều vô cùng thực dụng và bạn có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp của mình.


Coach của bạn


Coach Võ Thái Lâm
Coach Võ Thái Lâm

Tôi là một Nhà huấn luyện Doanh nghiệp được cấp chứng nhận trên toàn cầu của ActionCOACH Global. Phong cách của tôi là tập trung vào các kết quả khi hai bên làm việc với nhau.

Làm việc với tôi, bạn luôn được đảm bảo về khoản đầu tư của mình vì chủ trương của tôi là tự tìm phí trong chính hoạt động huấn luyện và đào tạo. Là một chủ doanh nghiệp, tôi biết bạn đang phải mang một chiếc bao lô không nhỏ về chi phí, tôi sẽ chỉ giúp bạn làm nhẹ nó hơn mà thôi, kể cả khoản đầu tư của bạn vào hoạt động huấn luyện và đào tạo.


Nội dung chương trìnhCác câu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!