​LEADERSHIP BEST PRACTICES

Bring out the Best In You

Trở thành một nhà lãnh đạo tài năng và truyền cảm hứng, có thể khiến bạn mất cả cuộc đời của mình để học và trải nghiệm, hoặc chỉ đơn giản là bạn hãy tham dự khóa học của chúng tôi, Leadership Best Practices (LBP). LBP được thiết kế để giúp bạn trang bị những điều cần thiết nhất để giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo như bạn mong đợi.

Các chương trình lãnh đạo tập trung quá nhiều vào kỹ năng, nhưng sự thật thì chính bộ não của bạn mới là nơi quyết định các hành vi lãnh đạo của chính bạn. Kỹ năng chỉ là một phần rất nhỏ trong việc hình thành nên một nhà lãnh đạo như bạn mong muốn.

Lãnh đạo không được sinh ra là có sẵn, nó là thứ hoàn toàn phải học và trải nghiệm. LBP không chỉ được thiết kế để dạy cho bạn các kỹ năng, chúng tôi giúp bạn:

Thiết lập những giá trị, niềm tin, nhân dạng đúng của một người lãnh đạo như bạn mong đợi
Thiết lập những cơ chế để giúp bộ não của bạn có cấu trúc như một nhà lãnh đạo mà bạn mong muốn.
Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được Làm thế nào và Tại sao. Bạn sẽ biết cách thiết lập bộ não của mình để trở thành một người lắng nghe tuyệt vời, một người biết cách ra quyết định đúng lúc và đúng thời điểm, một người có khả năng tuyệt vời trong việc xử lý các vấn đề của mình và người khác…

Các kiến thức chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn diện về cách thức để trở thành một nhà lãnh đạo như mong muốn, việc hiểu Tại sao sẽ giúp bạn có thể sử dụng các chiến lược một cách đúng đắn và hiệu quả nhất.

LBP cũng sẽ giúp bạn có rất nhiều kiến thức về việc xây dựng đội ngũ, gắn kết nhân sự và các kiến thức về khoa học thần kinh được chuyển tải để giúp bạn xây dựng một nhà lãnh đạo như mong đợi.


Coach của bạn


(Leo) Võ Thái Lâm
(Leo) Võ Thái Lâm

Nội dung chương trình


  Niềm tin và nhân dạng
Available in ngày
ngày after you enroll
  Quản lý thời gian
Available in ngày
ngày after you enroll
  Phát triển NHÓM làm việc
Available in ngày
ngày after you enroll
  Thực hành kỹ năng lãnh đạo mỗi ngày
Available in ngày
ngày after you enroll

Các câu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!