Empower Your Life

Một chương trình có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn

  Enroll in Course

Bạn đã bao giờ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật là tệ chưa? Bạn có cảm thấy mình đang thua thiệt tất cả những người khác? Hay bạn có đang cảm thấy mình hoàn toàn không có được những cơ hội mà người khác đang có?

Thú thật, trước đây tôi cũng đã từng có lần suy nghĩ như vậy. Cho đến khi tôi hiểu rằng, mình là người tạo ra thế giới của chính mình.

Bạn không tin ư, sự thật là như vậy. Từ những điều khó chịu cho đến những cơ hội xung quanh, tất cả đều do bạn tạo ra mà thôi. Đừng cố gắng đi thay đổi những thứ không thuộc về mình, một khi bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi theo.

Nhưng, lại nhưng, một câu hỏi quan trọng khác. Vậy thay đổi như thế nào là tốt và hiệu quả nhất?

Hãy dành thời gian để tham gia chương trình này, tôi biết, nó đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần những gì bạn phải đầu tư cho nó.

Tôi luôn có một đảm bảo cho mọi người tham gia các chương trình của tôi. Nếu khi học xong chương trình này và bạn không thấy sự đầu tư của mình là đáng giá, hãy liên lạc với tôi, bạn sẽ được hoàn lại 100% phí và bạn sẽ được mời đi ăn tối miễn phí trong 1 tuần liên tục.

Nào, hãy bắt đầu cuộc hành trình nhé.


Coach của bạn


Coach Võ Thái Lâm
Coach Võ Thái Lâm

Tôi là một Nhà huấn luyện Doanh nghiệp được cấp chứng nhận trên toàn cầu của ActionCOACH Global. Phong cách của tôi là tập trung vào các kết quả khi hai bên làm việc với nhau.

Làm việc với tôi, bạn luôn được đảm bảo về khoản đầu tư của mình vì chủ trương của tôi là tự tìm phí trong chính hoạt động huấn luyện và đào tạo. Là một chủ doanh nghiệp, tôi biết bạn đang phải mang một chiếc bao lô không nhỏ về chi phí, tôi sẽ chỉ giúp bạn làm nhẹ nó hơn mà thôi, kể cả khoản đầu tư của bạn vào hoạt động huấn luyện và đào tạo.


Nội dung chương trình


  Giới thiệu
Available in ngày
ngày after you enroll
  Niềm tin - Nguồn gốc của mọi sự xuất sắc
Available in ngày
ngày after you enroll

Các câu hỏi thường gặp


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!