8 Bí mật của người bán hàng xuất sắc

Những bí quyết giúp bạn trở thành người bán hàng thực sự xuất sắc trong tương lai

   Xem giới thiệu

Có một điều bạn cần biết, những thành tựu mà bạn đạt được trong nghề bán hàng của mình có thể xem như là những trái ngọt mà bạn đang có, nhưng để có những trái ngọt, thì cái cây, là bạn, cần phải có một bộ rễ tốt để đảm bảo hút được đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Bạn muốn trở nên giàu có hơn, có nhiều tiền hơn nhờ vào việc bán hàng thì chỉ có cách duy nhất, đó là bạn cần phải thay đổi hoặc làm cho bộ rễ của bạn tốt hơn. Chương trình này sẽ giúp cho bạn và nhân viên của bạn tất cả những điều đó.

8 Modules đào tạo + 2 buổi huấn luyện 1:1 để giúp bạn nhanh chóng áp dụng các kiến thức học được vào công việc của mình.


Coach của bạn


Coach Võ Thái Lâm
Coach Võ Thái Lâm

Tôi là một Nhà huấn luyện Doanh nghiệp được cấp chứng nhận trên toàn cầu của ActionCOACH Global. Phong cách của tôi là tập trung vào các kết quả khi hai bên làm việc với nhau.

Làm việc với tôi, bạn luôn được đảm bảo về khoản đầu tư của mình vì chủ trương của tôi là tự tìm phí trong chính hoạt động huấn luyện và đào tạo. Là một chủ doanh nghiệp, tôi biết bạn đang phải mang một chiếc bao lô không nhỏ về chi phí, tôi sẽ chỉ giúp bạn làm nhẹ nó hơn mà thôi, kể cả khoản đầu tư của bạn vào hoạt động huấn luyện và đào tạo.


Nội dung chương trình


  Kỹ thuật đặt câu hỏi
Available in ngày
ngày after you enroll
  Kiểm soát con số
Available in ngày
ngày after you enroll
  Thói quen của người bán hàng
Available in ngày
ngày after you enroll
  Nhật ký bán hàng
Available in ngày
ngày after you enroll
  Tổng kết
Available in ngày
ngày after you enroll

Các câu hỏi thường gặp


Một khóa học sẽ bắt đầu và kết thúc khi nào?
Nó sẽ bắt đầu NGAY BÂY GIỜ và không bao giờ kết thúc. Mọi việc sẽ phụ thuộc vào khả năng tự học của bạn.
Tôi có thể truy cập khóa học cho đến lúc nào?
Cho đến khi bạn vẫn còn mong muốn tham gia vào khóa học và khoản thanh toán của bạn còn hạn, bạn sẽ còn được truy cập vào các bài học ở mọi nơi, mọi thiết bị
Nếu tôi không hài lòng về khóa học thì sao?
Bất cứ khi nào bạn cảm thấy không hài lòng về khóa học, hãy liên lạc với chúng tôi trong vòng 30 ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ hoàn 100% số tiền mà bạn đã thanh toán.

Get started now!