Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Bạn là người duy nhất, không ai trong cuộc đời này giống bạn